Home New 2 columns
 
 
 
به تارنمای نشر نقطه خوش آمديد

نقطه محل تلاقی دو یا چند خط است. پس، از گرایش‌ها و خط‌های گوناگون جنبش آزادی‌جو و ترقی‌خواه استقبال می‌کند و وجود این گرایش‌ها و خط‌ها را علت وجودی خود می‌داند. ما به پذیرش افق‌های فکری گوناگون باور داریم و آن را شرط حقیقت‌جویی می‌دانیم. ”جستن و یافتن و به اختیار برگزیدن“ راه و رسم ”نقطه“ خواهد بود. ما خود را در حد همان نقطه، در اردوی چپ می‌بینیم. چپ هواخواه آزادی، برابری و رهایی انسان از هرگونه ستم جنسی، نژادی، قومی، مذهبی، ملی و طبقاتی؛ چپی که در برابر زورگویی و ستم و استبداد ایستاده است و در حد توان خود از ارزش‌های انسانی پشتیبانی می‌کند؛ چپی که هیچ‌گاه سر آشتی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت.‏

تازه‌ها

مطلب تازه‌ی بدون آیکان. آیکان در دست تهیه است. مطلب تازه‌ی بدون آیکان. آیکان در دست تهیه است

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه فساد و دزدی
گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ
۲ تیر ۱۲۸۷:‌ مجلسی که به توپ بسته شد
گفتگو با ناصر مهاجر پژوهشگر تاریخ معاصر
شاه ایران و ملکه انگلستان
فخرالدین عظیمی
دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی
سلسله گفتارهای وبیناری مهرداد وهابی
کرونا از نگاهی تاریخی
مروری بر گفتگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه
سرور علی محمدی
کرونا از نگاهی تاریخی
گفتار ناصر مهاجر در وبینار رادیو زمانه


Comments are closed.