از کجا تا ناکجا

خاطرات تبعید

کیان کاتوزیان (حاج‌ سیدجوادی)
طرح روی جلد: بنفشه مسعودی
چاپ اول: زمستان 2010/۱۳۸۸ ، ۳۴۰ صفحه


Displaced
Memoir of Exile
Kian Katouzian (Haj Seyed Javadi)
Cover design by Banafsheh Massoudi
First edition: Winter 2010, 340 pages
In Persian
More information

 

برای سفارش/To order

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

کیان کاتوزیان ده سال پس از  نگارش از سپیده تا شام  که یکی از بهترین سندها درباره‌ی جنب و جوش روشنفکران ایران در دو سه سال پیش و پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است، به ثبت یادمانده‌های تبعید خود و همسر اندیشمندش، علی اصغر حاج سید جوادی نشسته است.
این بانوی مبارز که از شناخته شده ترین دبیران و مدیران دبیرستان‌های ایران بود، در از کجا تا ناکجا، کم و کیفِ زندگی در تبعید پاره‌ای از ایرانیان روشنفکر را که در سال‌های دهه‌ی شصت خورشیدی، جلای وطن کردند، با قلم قدرتمند خود بازنمایانده است. دشواری‌ها و شادی‌های زندگی در تبعید، دردها، رنج‌ها، درهم شکستن‌ها و فروافتادن‌ها به موازات پایداری‌ها و  همبستگی‌ها، دلخوشی‌ها و کامیابی‌ها، در راستی و درستی به تصویر  کشیده شده است.
این کتاب، در ادبیاتِ تبعید ایرانیان این روزگاران، جایگاهی بلند دارد. برخی از اسنادی که در پایان کتاب آمده، از ارزش تاریخی برخوردار است.

نوشته‌های همخوان…