بازبینی تجربه‌ی اتحاد ملی زنان

گردآورنده و ویراستار: مهناز متین
صفحه‌آرائی: پروانه هدایت
طرح روی جلد: فروز-آ
چاپ یکم: 1999/۱۳۷۸
۴۱۰ صفحه

The National Union of Iranian Women
Compiled and Edited by Mahnaz Matin
Book design by Parvaneh Hedayat
Cover design by Forouz A
First edition: 1999
Pages: 410
In Persian
More information

 

برای سفارش/To order

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

چگونگی شکل‌گیری و فعالیت اتحاد ملی زنان که چند هفته پس از انقلاب بهمن ۵۷، به دست شماری از زنان مبارز چپ‌گرا و با درک و دریافت رایج در آن زمان از «مسئله‌ی زن» پایه‌ریزی شد، درون‌مایه‌ی این کتاب است.
گزارش مفصلی که پس از پایان کار اتحاد ملی زنان،  به دست شماری از پایه‌گذارانش نوشته و با تأملات چند تن دیگر تدقیق شده، به کتاب ارزشی تاریخی می‌بخشد.
یادمانده‌های شمار دیگری از کوشندگان  اتحاد ملی زنان که با مهناز متین به گفتگو نشسته‌اند، گزارش تفصیلی را تکمیل می‌کند؛ نیز اسناد و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های اتحاد ملی زنان که در پایان کتاب آمده است.

نوشته‌های همخوان…