در تبعید، ۲۳ داستان کوتاه ایرانی

به کوشش: ناصر مهاجر
طرح روی جلد: خاور
صفحه‌آرائی: بهزاد لادبن
امور فنی: کریم صادق
چاپ یکم: زمستان 1996/۱۳۷۴
۴۰۴ صفحه

In Exile
Twenty-Three Iranian Short Stories
Edited by Nasser Mohajer
Cover design and drawings by Khavar
First edition: Winter 1996
Pages: 404
In Persian
More information

 

برای سفارش/To order

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

۲۳ تن از  داستان نویسان ایرانی در اروپا و آمریکای شمالی که به فراخوان ناصر مهاجر پاسخ مثبت دادند،‌ زمینه‌ها و زاویه‌هایی از گریز ناگزیز و گوشه‌های از زندگی در تبعید ایرانیان دگرخواه و دگراندیش را در این گلچین بازنمایانده‌اند.
داستان‌ها که به ترتیب و تواتر تاریخی در کتاب آمده است، از بیداد در جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود، به فرار می‌رسد و به گرفتن پناهندگی، گرفتاری زندگی در غربت، جنگ و جدال میان نسل‌ها و حس آوارگی.
در فراخوان و نیز در درآمد کتاب می‌خوانیم: امیدمان این بوده است که: «تصویری زنده از مهاجرت و تبعید را با تصویری شایسته از سطح ادبیاتِ داستانی در خارج از کشور همراه کنیم و راه را برای کارهایی از این دست، هموار.»

Additional information

Weight 2 lbs
Dimensions 9 × 6 × 2 in
Format

, , ,

You may also like…