لرزه‌ها

فریده زبرجد

چاپ اول: بهار 2007/۱۳۸۶ ، ۱۷۶ صفحه


Tremblings
Memoir
Farideh Zebarjad
First edition: Spring 2007, 176 pages
In Persian
More information

 

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

لرزه‌ها، لحظه‌های زندگی نویسنده در دهه‌ها‌ی ۶۰ و ۷۰ خورشیدی است. اما در عین حال، می‌تواند لحظه‌های زندگی بسیاری از زنان هم‌نسل او باشد؛ نسل جوانی که انقلاب 57 را با سری پرشور و دلی پرآرزو زیست و فروریزی توهماتش را به چشم دید.
نویسنده در سرسخن کتاب می‌نویسد: «… گم شده  بودم. برای پیدا کردن خود به هر دری می‌زدم… باید از خود می‌نوشتم، از همانی که گم شده بود… حاصل همین هاست که پیش رو دارید… این تکه نوشته‌ها، شهودی‌اند. موضوعاتی که انگار سال‌ها با آن‌ها درگیر و از آن‌ها لبریز بوده‌ام و تنها در پی فرصتی تا به بیان آیند و جاری شوند. چرا این گونه درآمده‌اند؟ تا چه حد این شیوه‌ی بیان را آگاهانه برگزیده‌ام؟ فقط می‌دانم هر گاه که مثلاً نامه نوشته‌ام، به همین سبک و سیاق نوشته‌ام.»

نوشته‌های همخوان…