بیست و چهارمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

به مناسبت بیست و چهارمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران در استکهلم، ١۶ سپتامبر ٢٠١٧ برابر با ٢۵ شهریور ١٣٩۶

برگرفته از تارنمای کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید

 
 

سخنران: مجید نفیسی
موضوع سخنرانی: نامه‌های زندان

 

سخنران: ژاله احمدی
موضوع سخنرانی: مقایسه‌ی زندان در دو رژیم شاه و جمهوری اسلامی

 

سخنران: ناصر مهاجر
موضوع سخنرانی: بازنگری سیاست خشونت به فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۶۷

 

سخنران: بهرام رحمانی
موضوع سخنرانی: بررسی تحقیقی وضعیت خانواده‌های جان‌باخته‌گان

 

بازگشت به “ویژه‌نامه‌ی کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت”
Category: