گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر

ناصر مهاجر در گفتگو با وحید بدیعی نکته‌هائی از گذشته می‌گوید و از فرآورده‌های تازه‌ی نقطه

 

لینک به این گفتگو   

 
برگرفته از “رادیو پویا