کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت خورشیدی

 
 
 
 
 
 


مراسم بزرگداشت بانو فروغ تاجبخش (مادر لطفی)

در انجمن حمایت از مادران خاوران، استکهلم
ناصر رحیم‌خانی
برگرفته از: تارنمای عصرنو    

 
 


بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های حکومت اسلامی
گفتگوی رادیو همبستگی با ناصر مهاجر پژوهش‌گر تاریخ 

 
 


بیست و چهارمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
استکهلم/سوئد

برگرفته از تارنمای کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید

 
 


هفتمین گردهمائی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

هانوفر/آلمان
برگرفته از گفتگوهای زندان

 
 


یادمان جانباختگان راه آزادی

پاریس/فرانسه
توسط :جمعی از خانواده جانباختگان ـ خارج کشور
برگرفته از تارنمای عصرنو