بازخوانی دهه‌ شصت و کشتار زندانیان سیاسی

 

بازخوانی دهه‌ شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های حکومت اسلامی از سکوت و کتمان تا شکسته‌شدن سکوت و…

 

گفتگوی رادیو همبستگی با ناصر مهاجر پژوهش‌گر تاریخ

 
لینک به این گفتگو

Category: