یادمان جانباختگان راه آزادی گردهمائی در پاریس

یادمان بیست و نهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷

توسط :جمعی از خانواده جانباختگان ـ خارج کشور
تهیه و تدوین فیلم : فرهمند رکنی
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ – ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷

برگرفته از تارنمای عصرنو

 

گرداننده‌ی مراسم: مهناز متین
گشایش مراسم

 

سخنران: عبدالکریم لاهیجی
موضوع سخنرانی: دادخواهی

 

سخنران: فواد تابان
موضوع سخنرانی: جنبش دادخواهی و مشکلات آن

 

سخنران: پرستو فروهر
موضوع سخنرانی: واژه‌ی دادخواهی حامل مفهومی سترگ و پرصلابت است

 
بازگشت به ویژه‌نامه‌ی کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت

Category: