نظام هماهنگی ویرانگر

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

۴۰ سال پس از انقلاب ١٣٥٧

همایش فرهنگی – سیاسی در کارگاه هانوفر آلمان

۴ فوریه ۲۰۱۹

 

سخنران مهرداد وهابی

 
لینک به این سخنرانی   
 
برگرفته از: تارنمای عصرنو
 

در تلگرام   

 

Category: