باید به پسرم می‌گفتم پدرت را کشته‌اند

مهشید شریف، همسر مجید شریف

 

لینک به نوشته   

لینک به نوشته   

 
 
برگرفته از “بی بی سی فارسی  

 

در تلگرام   

Category: